Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Strategisch Beleidsadviseur Ondermijning

Ervaren “spin in het web” met uitstekende schriftelijke vaardigheden op een cruciale positie in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit!

Aron Van Cleeff
Recruiter

Mail 0628954955
Salarisindicatie
€ 4965 - € 6616 bruto p.m.
Aantal uren
36 uur per week
Contractvorm
Onbepaalde tijd
Solliciteer t/m
01 juli 2022

Jouw rol

Als beleidsadviseur bij het RIEC draag je bij aan de integrale regionale aanpak van georganiseerde criminaliteit en daarmee direct aan het veiliger maken van de regio Rotterdam.

Het RIEC Rotterdam is een van de tien RIEC's die tien jaar geleden zijn opgericht voor de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Ondermijning is een actueel en urgent maatschappelijk thema en staat hoog op de politieke agenda.

De RIEC's hebben tot doel om de betrokken overheden (gemeenten, provincie, politie, OM, Belastingdienst, FIOD, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, Koninklijke Marechaussee, IND, UWV) bij de gezamenlijke aanpak te ondersteunen. Het RIEC Rotterdam ondersteunt in het bijzonder de 25 gemeenten in de regio bij het vormgeven en uitvoeren van de bestuurlijke aanpak van ondermijning.
De doelstellingen van die bestuurlijke en integrale aanpak zijn:
 • Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd;
 • Vermenging van onder- en bovenwereld tegengaan;
 • Economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal.
De ondersteunende taak van het RIEC begint bij het versterken van het lokale bewustzijn, inzicht geven in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Het RIEC doet dat onder meer door in concrete casussen de informatie van alle betrokken partners te verzamelen, te verwerken en te analyseren. Verder levert het RIEC bestuurlijke en financiële expertise om, in het bijzonder, de gemeenten en provincie te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.

De reguliere aanpak van ondermijning in onze regio geschiedt door de partners, die daarbij worden ondersteund door het bureau Riec. En versterking van die aanpak vindt plaats via een Versterkingsprogramma.

Je adviseert in de rol van secretaris het hoofd Riec, de Stuurgroep RIEC, onze vertegenwoordiger in de Stuurgroep Liec (het landelijke Riec), het Regionaal VeiligheidsOverleg en het MT van het bureau RIEC over de brede aanpak van ondermijning, onder andere op het gebied van maatschappelijke weerbaarheidsmaatregelen, beleidsontwikkeling, actualiteiten, strategie en visie met betrekking tot de 1-overheidsaanpak. Je adviseert over implementatie van beleid en regelgeving, je werkt hierbij nauw samen met andere collega’s en gemeenten in de regio en legt hierbij de verbinding met de lokale, regionale en landelijke opgaven. Je bent veelal namens het Riec Rotterdam aanspreekpunt voor het ministerie van J&V en je draagt bij aan de landelijke beleidsontwikkelingen. Je volgt internationale, landelijke en regionale ontwikkelingen binnen het vakgebied en anticipeert hierop en beïnvloedt waar nodig. Je adviseert het hoofd RIEC en de bestuurlijk portefeuillehouder over hun rol in de aanpak. Je bereidt, in afstemming met het hoofd, bestuurlijke en ambtelijke overleggen op het gebied van Ondermijning voor en je draagt zorg voor adequate voorbereiding en verslaglegging van onder meer de Stuurgroep Riec. Je onderhoudt contacten met het Landelijke Informatie- en Expertise Centrum, politie, OM, burgemeesters, regiogemeenten en overige partners zoals belastingdienst en FIOD en draagt hierin bij aan een resultaatsgerichte samenwerking tussen de organisaties. Zo nodig pleeg je interventies naar andere partijen.

Je draagt bij aan de (door)ontwikkeling van een strategisch kader voor de aanpak van ondermijning en adviseert over de implementatie daarvan, op onderdelen draag je zelf zorg voor implementatie. Je schept binnen en buiten de organisatie de voorwaarden voor een goede samenwerking.
Als adviseur van het RIEC zal je ook worden ingezet op voorkomende dossiers en projecten met het oog op versterking van de strategische functie van het RIEC. Kortom: je bent spin in het web van het Riec Rotterdam!
 

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Flexibel in te richten werktijden. Bijv. 36u = 4x9 of extra vakantie- opbouw bij 40u p/w.

Werk thuis of op een locatie

Mooie mix van werken op locatie, in de stad of vanuit huis. Waarbij het uitgangspunt niet kantoor is, maar de plek waar jij jouw werk het beste kunt doen.

Goede ABP Pensioenregeling

Waarbij gemeente Rotterdam voor ambtenaren 70% van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 30%.

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Optimale (thuis)werkfaciliteiten, zodat jij thuis of onderweg je werk goed kunt uitvoeren.

17,05% keuzebudget

17,05% keuzebudget bovenop je salaris in te zetten voor aanschaf van extra vakantiedagen, sportschoolcontributie, extra cash, fietsvergoeding of reiskostenuitruil.

Vast dienstverband

Altijd uitzicht op een vast dienstverband.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Werk thuis of op een locatie

Goede ABP Pensioenregeling

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

17,05% keuzebudget

Vast dienstverband

In elke samenleving komen problemen voor, groot en klein. Binnen het vakgebied Advies, Beleid & Ondersteuning werk jij mee aan oplossingen voor problemen in de Rotterdamse samenleving.

Jouw profiel

Je hebt WO-werk- en denkniveau. Je hebt minimaal vier jaar ervaring op het vakgebied in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent communicatief sterk en zorgvuldig en je hebt uitmuntende schrijfvaardigheden in het Nederlands en ook het Engels beheer je meer dan voldoende. Je kunt goed onder druk werken, bent hiermee gewend en je bent bovendien stressbestendig. Je hebt aantoonbare ervaring in het schrijven van stevige bestuurlijke beleidsstukken, jaarplannen-en verslagen en andere formele documenten. Je hebt affiniteit met de thema’s op het terrein van Veiligheid, Openbare Orde en Criminaliteitsbestrijding en Integrale Samenwerking.
Verder vragen we van jou dat je resultaatgericht bent, analytisch sterk en dat je beschikt over een uitstekende adviesvaardigheid. Tot slot ben je aantoonbaar in staat zelfstandig te werken en deadlines te halen.

Je kan flexibel inspringen op onderwerpen die actueel zijn en met spoed aangepakt worden voor o.a. Stuurgroep en Stuurploeg RIEC, regionale driehoek, Districtelijke en Regionale Veiligheidsoverleggen. Dat vraagt snel kunnen inlezen en goed kunnen schakelen tussen verschillende rollen en partners. Je bereidt de bijdrage van het hoofd RIEC en de bestuurlijk portefeuillehouder in diverse gremia voor. Je durft collega’s aan te spreken op eerder gemaakte afspraken, tegelijkertijd ben je in staat om flexibel om kunnen springen met een gewijzigde situatie.

Daarnaast:
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt ervaring met het werken in een overheidscontext;
 • Je staat in de ‘meedenkstand’: gericht op wat binnen wettelijke kaders wel kan en niet gericht op wat niet kan;
 • Je bent iemand die er niet voor terugdeinst nieuwe wegen te bewandelen;
 • Je kunt je soepel bewegen in een krachtig speelveld met verschillende belangen;
 • Je kunt je doelen behalen en verbinden door overtuigingskracht;
 • Je bent accuraat en zorgvuldig en kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie en termijnen.

en verder:
 • Biedt het RIEC Rotterdam de uitdaging doordat je kunt pionieren met urgente maatschappelijke vraagstukken en daardoor een bijdrage kunt leveren aan bijvoorbeeld de leefbaarheid in bepaalde wijken
 • Je komt terecht in een heel leuk en professioneel team met veel energie en passie. Een team dat enerzijds serieus werkt om maatschappelijk bij te dragen en anderzijds ook plezier met elkaar kan hebben. En een team dat klaar staat voor elkaar.
 • Je maakt onderdeel uit van het MT en kan daarmee de richting van het bureau mede bepalen.
 • Waar gewenst wil het Hoofd Riec graag meedenken met je ontwikkelwensen.

Daarom werken voor Rotterdam

Bij een stad die je elke dag uitdaagt en het beste in jou naar boven haalt, hoort een eigentijdse overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn. Daarom bieden we je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Wij creëren de voorwaarden zodat jij de ruimte ervaart om te groeien: in de stad en binnen de eigen organisatie. In een omgeving met collega’s die veilig en vertrouwd voelt. Waar we samen beslissen en samen aanpakken.

Rotterdam als werkgever

Start

De sollicitatie op een rijtje

Jouw sollicitatie.

We maken een selectie van kandidaten.

Als je bent geselecteerd, maken we graag kennis en word je benaderd voor een gesprek.

We spreken je graag nog een keer. In sommige gevallen maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

We hebben een match!

Wil je solliciteren? Lees hier wat we belangrijk vinden

Heb je interesse?

Ben je enthousiast over deze functie? Ga jij ons helpen met het mooie en boeiende werk om onze regio veiliger te maken?

Wij zoeken een collega die zich voor minimaal drie jaar aan onze organisatie wil verbinden.

Neem voor vragen over de procedure contact op met Aron van Cleeff, Corporate Recruiter, (0628954955). 

Neem voor inhoudelijke vragen over de functie contact op met Winnifred Laman-Soto, hoofd RIEC Rotterdam (06-39014471) of de plaatsvervanger, Bob Peters (0612640808). Stuur je motivatiebrief en CV in vóór 1 juli. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden vanaf 12 juli a.s.

Voor alle medewerkers van RIEC Rotterdam geldt dat zij een verzwaarde VOG / persoonlijke screening moeten kunnen overleggen. Deze wordt voor aanvang van de werkzaamheden overlegd. Referenties kunnen worden opgevraagd.

Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor de gemeente Rotterdam? Lees meer over externe inhuur.

Vragen?
Neem contact op met Aron

Aron Van Cleeff, Recruiter

Vergelijkbare vacatures

 • HBO, WO
 • 36 uur
 • Bestuurlijk/Politiek
 • € 4965 - € 6616 p.m.
 • WO
 • 36 uur
 • Bestuurlijk/Politiek, Sociaal/Maatschappelijk
 • € 4965 - € 6616 p.m.
 • WO
 • 36 uur
 • Bestuurlijk/Politiek
 • € 4965 - € 6616 p.m.
 • WO
 • 36 uur
 • Bestuurlijk/Politiek, Veiligheid
 • € 3701 - € 5372 p.m.