Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Strategisch adviseur milieu

Als Strategisch adviseur milieu lever je een belangrijke bijdrage aan het creëren van een gezonde leefomgeving in Rotterdam.

Samir Haddouch
Recruiter

Mail 0639014470
Salarisindicatie
€ 4965 - € 6616 bruto p.m.
Aantal uren
36 uur per week
Contractvorm
Onbepaalde tijd
Solliciteer t/m
19 mei 2022

Jouw rol

Als Strategisch adviseur milieu lever je een belangrijke bijdrage aan het creëren van een gezonde leefomgeving voor alle Rotterdammers en bezoekers van onze stad. Specifiek zal jouw inzet zich richten op goede groei van stad en haven vanuit milieu perspectief.

De vijf belangrijkste dossiers zijn:
 1. Omgevingsvisie en gezonde leefomgeving
 2. Havengeluid en omgeving
 3. Stikstof
 4.  Novi-gebied Rotterdamse haven
 5.  Bouwen op milieubelaste locaties

En jouw belangrijkste taken? We zetten ze graag op een rij:
 • Je bent verantwoordelijk voor de strategische vraagstukken binnen het domein milieu. Voor dit domein is een integrale blik bij het bestuur, directie en in het team noodzakelijk. Hierbij zorg je ervoor dat de balans tussen de beleidsterreinen economie, wonen, haven en gezondheid over het voetlicht wordt gebracht.
 • Je agendeert en inspireert. Je vertaalt ideeën en wetenschappelijke inzichten naar concrete adviezen aan directie en bestuur in de vorm van beleid, aanpakken en/of projecten. Je maakt daarbij goed gebruik van de kennis en ervaring van jouw collega’s. En je zorgt samen met de teammanager ervoor dat de collega’s uit het team in positie worden gesteld om bij te kunnen dragen aan de vorming en uitvoering van de strategie.
 • Je legt slimme verbindingen met interne collega’s van onder andere de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht, Duurzaam, Economie en Strategie.
 • In jouw rol werk je goed samen met onze externe partners, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie, het Rijk, DCMR en de GGD. Hierbij heb je oog voor de uiteenlopende belangen.
 • Milieu staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Dit vraagt de komende tijd niet alleen aandacht op inhoud maar ook in relatie tot het team. Er ligt een gezamenlijke opgave de rol van strategisch adviseur in relatie tot het team en de organisatie te gaan vormen.
 • Als lid van het bredere expertoverleg werk je daarnaast interdisciplinair aan de goede groei van de stad zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie. Samen zorgen jullie voor de implementatie van het gedachtengoed uit de Omgevingsvisie, waarbij de Uitvoeringstrategie Omgevingsvisie de leidraad vormt. Samen reflecteren en adviseren jullie vanuit een integrale blik op projecten, (beleids-) ontwikkelingen en vraagstukken. Hierbij breng je procesintelligentie mee door gericht te adviseren of en welke actie op welke tafel gewenst is.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Flexibel in te richten werktijden. Bijv. 36u = 4x9 of extra vakantie- opbouw bij 40u p/w.

Werk thuis of op een locatie

Mooie mix van werken op locatie, in de stad of vanuit huis. Waarbij het uitgangspunt niet kantoor is, maar de plek waar jij jouw werk het beste kunt doen.

Goede ABP Pensioenregeling

Waarbij gemeente Rotterdam voor ambtenaren 70% van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 30%.

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Optimale (thuis)werkfaciliteiten, zodat jij thuis of onderweg je werk goed kunt uitvoeren.

17,05% keuzebudget

17,05% keuzebudget bovenop je salaris in te zetten voor aanschaf van extra vakantiedagen, sportschoolcontributie, extra cash, fietsvergoeding of reiskostenuitruil.

Vast dienstverband

Altijd uitzicht op een vast dienstverband.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Werk thuis of op een locatie

Goede ABP Pensioenregeling

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

17,05% keuzebudget

Vast dienstverband

Rotterdam is de afgelopen jaren flink veranderd. We hebben met z’n allen hard gewerkt om de stad nog leefbaarder, duurzamer en aantrekkelijker te maken dan ze al was, voor bewoners én bezoekers. En voorlopig werken we nog wel even door.

Jouw profiel

 • Je hebt meerdere jaren ervaring als adviseur in het domein milieu.
 • Je weet hoe je strategisch richting geeft op “het wat”.
 • Je bent resultaatgericht en je weet hoe je de opgave structureert en samen met het team prioriteert.
 • Je hebt ervaring met het vormgeven van opdrachtgeverschap.
 • Je hebt oog voor wat er op welk niveau aan besluitvorming nodig is en wanneer er geëscaleerd of gede-escaleerd moet worden.
 • Jouw rol vraagt een grote politiek-bestuurlijke en organisatie sensitiviteit en goede maatschappelijke antenne.
 • Je hebt ervaring in zowel adviseren van bestuurders als opereren in netwerken.
 • Je weet vraagstukken op de juiste momenten en op de juiste tafel(s) goed te agenderen.
 • Als gesprekspartner ben je in staat aan iedere tafel een helder tegengeluid te geven indien nodig. Dat betekent echter niet dat je altijd vasthoudt aan eerder ingenomen standpunten. Je bent juist flexibel en oplossingsgericht en goed in samenwerken.
 • Je durft te staan voor wat het beste is voor de stad op de langere termijn, ook als dat niet strookt met het belang van het individu in het hier en nu.
 • Je bent goed op de hoogte van hetgeen er speelt op landelijk, provinciaal en regionaal schaalniveau binnen het domein milieu en schakelt makkelijk tussen deze schaalniveaus.
 • Een bovenlokaal netwerk en/of een netwerk bij kennisinstellingen is een pré. 

Daarom werken voor Rotterdam

Bij een stad die je elke dag uitdaagt en het beste in jou naar boven haalt, hoort een eigentijdse overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn. Daarom bieden we je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Wij creëren de voorwaarden zodat jij de ruimte ervaart om te groeien: in de stad en binnen de eigen organisatie. In een omgeving met collega’s die veilig en vertrouwd voelt. Waar we samen beslissen en samen aanpakken.

Rotterdam als werkgever

Start

De sollicitatie op een rijtje

Jouw sollicitatie.

We maken een selectie van kandidaten.

Als je bent geselecteerd, maken we graag kennis en word je benaderd voor een gesprek.

We spreken je graag nog een keer. In sommige gevallen maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

We hebben een match!

Wil je solliciteren? Lees hier wat we belangrijk vinden.

Heb je interesse?

Heb je vragen over de vacature en/of de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Tamara Wanker, te bereiken via  06-41550138 en tn.wanker@rotterdam.nl. Of neem contact op met het team Recruitment: Samir Haddouch te bereiken via 06-39014470 en s.haddouch1@rotterdam.nl.

Enthousiast geworden?

We ontvangen je motivatie en cv graag uiterlijk 19 mei.

 

Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor de gemeente Rotterdam? Lees meer over externe inhuur.

Vragen?
Neem contact op met Samir

Samir Haddouch, Recruiter

Vergelijkbare vacatures

 • WO
 • 36 uur
 • Milieu
 • € 3701 - € 5372 p.m.