Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Strateeg en Directieadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling

Ben jij een Strateeg die met plezier complexe maatschappelijke vraagstukken exploreert en ook de concerndirecteur goed adviseert?

Gonda Engel
Recruiter

Mail 0612649800
Salarisindicatie
€ 4965 - € 6616 bruto p.m.
Aantal uren
36 uur per week
Contractvorm
Onbepaalde tijd
Solliciteer t/m
29 mei 2022

Jouw rol

Als Strateeg en Directieadviseur bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) ontwikkel je enerzijds langetermijnperspectieven en visies op Rotterdam en adviseer je anderzijds de concerndirecteur van MO op het gebied van ambtelijke en politieke besluitvorming. Dit doe je samen met collega’s binnen en buiten het team van strategen. In je functie combineer je zowel het adviseren op voorgenomen besluitvorming in de concerndirectie van de gemeente Rotterdam als ook het in kaart brengen van ontwikkelingen in de samenleving en de vertaling naar handelingsperspectieven voor het huidige beleid en de uitvoering. Daarin ben je inspirerend, breng je inzichten van buitenaf in en verbind je (beleids-)onderwerpen binnen en buiten de gemeente. Daarnaast ben je flexibel en weet je verschillende inhoud snel eigen te maken en ben je goed in het regisseren van processen.

Het team Strategen draagt bij aan strategisch en beleids-en kennisontwikkeling binnen het sociale domein. Het is een platform voor afstemming over complexe/strategische vraagstukken en organiseren hierover bijeenkomsten, zo nodig ook met externe deskundigen. Om ervoor te zorgen dat Rotterdam aantrekkelijker wordt om in te wonen, werken, bezoeken, leven én in op te groeien. Het team Strategen maakt regelmatig een Toekomstverkenning Sociaal Domein en werkt aan een brede reeks van strategische dossiers en sociale impact van in- en extern investerend vermogen. Het team Strategen is een divers samengesteld team van bevlogen collega’s voor Rotterdam en Rotterdammers. Strategen brengen verschillende perspectieven in en werken met plezier samen in verschillende samenstellingen door onze hele organisatie heen. De functie biedt daarom boeiende uitdagingen in een interessant krachtenveld dat constant in beweging is.

Wat doe je zoal?
 • Je ontwikkelt langetermijnperspectieven en visies op de stad, brengt verwachte ontwikkelingen in de samenleving in kaart en biedt handelingsperspectieven voor het huidige beleid en de uitvoering;
 • Je adviseert de concerndirecteur inhoudelijk en procesmatig op de voorgenomen besluiten in de concerndirectie en je functioneert op concernniveau als clustersecretaris van het cluster Maatschappelijke ontwikkeling. Je benut daarbij de kennis in en buiten het cluster;
 • Je verbindt verschillende domeinen in ons cluster én ons concern en biedt inspiratie en advies op grond van inzichten uit de wetenschap, uit andere delen van het concern en van externe partijen;
 • Je producten bestaan niet alleen en altijd op papier; je adviseert, helpt en brengt mensen bijeen en regisseert en organiseert processen. De ene keer één-op-één, de andere keer in grote groepen;
 • Je bevordert het strategisch denken bij de collega’s in de lijn en stimuleert het besef dat zij allemaal werken aan een gezamenlijk doel, het bredere verhaal van (de toekomst van) de stad. Je bent gewend aan ‘tegendenken’ en stelt waar nodig onwelkome vragen om beleidsthema’s verder te helpen. Om zo ons cluster een lerende organisatie te laten zijn en te blijven.

Wij bieden je een zelfstandige zeer dynamische vacature binnen een werkomgeving met veel ruimte voor je eigen invulling en het oppakken van verantwoordelijkheden. Het is een politiek bestuurlijke omgeving waar veel gebeurt en waar hard en met bezieling wordt gewerkt.

En niet onbelangrijk
Je ontvangt een arbeidscontract voor één jaar dat bij wederzijds welbevinden wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
 

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Flexibel in te richten werktijden. Bijv. 36u = 4x9 of extra vakantie- opbouw bij 40u p/w.

17,05% keuzebudget

17,05% keuzebudget bovenop je salaris in te zetten voor aanschaf extra vakantiedagen, sportschoolcontributie, extra cash, fietsvergoeding of reiskostenuitruil.

Werk thuis of op een locatie

Mooie mix van werken op locatie, in de stad of vanuit huis. Waarbij het uitgangspunt niet kantoor is, maar de plek waar jij jouw werk het beste kunt doen.

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Optimale (thuis)werkfaciliteiten, zodat jij thuis of onderweg je werk goed kunt uitvoeren.

Opleidingen & trainingen

Aantrekkelijk opleidings- en ontwikkelprogramma.

Goede ABP Pensioenregeling

Waarbij gemeente Rotterdam voor ambtenaren 70% van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 30%.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

17,05% keuzebudget

Werk thuis of op een locatie

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Opleidingen & trainingen

Goede ABP Pensioenregeling

In elke samenleving komen problemen voor, groot en klein. Binnen het vakgebied Advies, Beleid & Ondersteuning werk jij mee aan oplossingen voor problemen in de Rotterdamse samenleving.

Jouw profiel

Ben jij een enthousiaste en verbindende Strateeg en Directieadviseur voor de concerndirecteur? Je hebt plezier in het exploreren van complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast ben je ook in staat om samen met collega-strategen de directie en andere medewerkers een handvat te bieden om het gewenste resultaat voor elkaar te krijgen.

Voor deze functie heb je de volgende eigenschappen:
 • een strategische oriëntatie en goede adviesvaardigheid.
 • affiniteit met het sociaal domein en met Rotterdam, met een sociaal maatschappelijke antenne
 • je voelt je thuis in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en je houdt je stevig staande in het adviseren van de ambtelijke top.
 • je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en je vindt aansluiting bij verschillende doelgroepen binnen de organisatie en in de stad. Je werkt vanuit de verbinding binnen en buiten het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling met oog voor elkaars verschillen.
 • je maakt je nieuwe inhoud snel eigen. Je kunt gemakkelijk en snel schakelen tussen verschillende thema’s, zeker als dat onder tijdsdruk vanwege actuele ontwikkelingen nodig is.
 • goed samenwerken door alle lagen van de organisatie heen en je kunt een breed netwerk opbouwen en onderhouden.
 • flexibel en vasthoudend, nieuwsgierig en creatief en je werkt gestructureerd.

Daarom werken voor Rotterdam

Bij een stad die je elke dag uitdaagt en het beste in jou naar boven haalt, hoort een eigentijdse overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn. Daarom bieden we je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Wij creëren de voorwaarden zodat jij de ruimte ervaart om te groeien: in de stad en binnen de eigen organisatie. In een omgeving met collega’s die veilig en vertrouwd voelt. Waar we samen beslissen en samen aanpakken.

Rotterdam als werkgever

Start

De sollicitatie op een rijtje

Jouw sollicitatie.

We maken een selectie van kandidaten.

Als je bent geselecteerd, maken we graag kennis en word je benaderd voor een gesprek.

We spreken je graag nog een keer. In sommige gevallen maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

We hebben een match!

Wil je solliciteren? Lees hier wat we belangrijk vinden

Heb je interesse?

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Beatriz Cueva van der Beek, teammanager Strategie en Beleid, tel. 06-10719104.
Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Gonda Engel, Recruiter, tel. 06-12649800.

Je kunt tot en met 29 mei reageren op deze vacature.
De eerste gesprekken zijn in de week van 6 juni

Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

Er kunnen voorafgaand aan het arbeidsvoorwaardengesprek referenties worden ingewonnen.


Waar ben jij van?
Ben jij van de strategische advisering, verbinding en samenwerking?
Make it happen! En solliciteer via de button!

Wil je de volgende vraag meenemen in je motivatiebrief of als opdracht op een half A-4-tje of kies voor een andere vorm:
Wij vinden het belangrijk dat je vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijkt en je aansluiting vindt bij verschillende doelgroepen in Rotterdam als superdiverse stad.

Je bent als strateeg sociaal domein betrokken bij de gebiedsontwikkeling Kralingen. Samen met collega’s van andere clusters en afdelingen zijn jullie een visie aan het schrijven voor het gebied. Hoe zorg jij dat er een zo breed mogelijke vertegenwoordiging aan behoeften, leefstijlen en realiteiten is?
 

Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor de gemeente Rotterdam? Lees meer over externe inhuur.

Vragen?
Neem contact op met Gonda

Gonda Engel, Recruiter