Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

RMC coördinator/programmamanager VSV Rijnmond

Ben jij de RMC-coördinator/VSV programmamanager Rijnmond die zich stevig kan positioneren in het krachtenveld tussen bestuur, beleid en uitvoering?

Gonda Engel
Recruiter

Mail 0612649800
Salarisindicatie
€ 4965 - € 6616 bruto p.m.
Aantal uren
36 uur per week
Contractvorm
Onbepaalde tijd
Solliciteer t/m
29 juni 2022

Jouw rol

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten speelt zich af in een divers krachtenveld. De RMC-coördinator/VSV programmamanager Rijnmond heeft een centrale rol in dit krachtenveld.
Hoe en wat zijn je verantwoordelijkheden:
  • Een verbinder van alle relevante partijen die met het thema preventie verzuim 18-, 18+ en voortijdig schoolverlaten te maken hebben. Dit behelst overleg met rmc coördinatoren en beleidsadviseurs van de verschillende subregio’s in Rijnmond, het voeren van regionaal overleg met scholen/gemeenten over RMC en het voorbereiden en begeleiden van bestuurlijk overleg met de wethouders en bestuurders van de mbo-instellingen en samenwerkingsverbanden.
  • dé aangewezen persoon voor het overleg met de directies en bestuurders van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden.
  • de contactpersoon van de regio richting het ministerie van OCW en voor de Arbeidsmarktregio.

Het betreft dus een spilfunctie tussen diverse besturen met verschillende belangen en achtergronden/invalshoeken: mbo scholen, vo scholen/samenwerkingsverbanden vo, de verschillende subregio’s binnen Rijnmond. Doel is daarbij steeds: voorkomen van schooluitval en alle leerlingen/studenten richting een startkwalificatie en/of (begeleiding naar) werk. De RMC-coordinator/VSV programmamanager werkt hierin nauw samen met de contactschool voor deze regio. Zij trekken samen op in de aanpak van het programma.
 
De RMC-coördinator/VSV-Programmamanager Rijnmond is aangesteld bij de gemeente Rotterdam en maakt onderdeel uit van het team ‘mbo, hbo wo’ van de afdeling Onderwijs. Binnen de gemeentelijke organisatie werkt de RMC -coördinator/VSV-Programmamanager Rijnmond o.a. nauw samen met de VSV secretaris en de beleidsadviseur VSV/RMC van de gemeente Rotterdam en de afdeling Leerrecht en Ondersteuning. Bestuurlijke afstemming met de betrokken wethouders maakt onderdeel uit van de functie.

De afdeling

De overheid heeft zich ten doel gesteld het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen tot 20.000 in 2024. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en het VSV-programma Rijnmond zijn bedoeld om voortijdig schoolverlaten (VSV) onder jongeren van 18 tot 23 jaar te voorkomen. Alle gemeenten in Nederland moeten voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar registreren én ervoor zorgen dat zij via een passend traject (onderwijs, baan of een combinatie daarvan) alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Dit omvat ook de monitoring van jongeren vanuit het praktijk- of speciaal onderwijs en de entreeopleiding en het maken van afspraken over begeleiding naar vervolgopleiding, (leer)werk of dagbesteding. Om dit mogelijk te maken is wettelijk vastgelegd dat de gemeenten moeten samenwerken in regio’s en dat er een vierjarig regionaal programma wordt opgesteld met daarin maatregelen om vsv te voorkomen voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar.

Voor de regio Rijnmond is de contactgemeente gemeente Rotterdam. De wethouder Onderwijs van Rotterdam is de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de RMC-regio en van het Bestuurlijk Overleg van het VSV-programma. De RMC-coördinator/VSV-programmamanager Rijnmond ondersteunt deze bestuurlijke overleggen en richt zich op de samenwerking in deze regio om voor alle jongeren goede ondersteuning en een passende opleiding of (leer)werkplek te realiseren. Hij/zij doet dit in nauwe afstemming met de contactschool voor deze regio.

Omdat de gemeente Rotterdam contactgemeente is voor het ministerie is de regionale RMC coordinator/programmamanager gepositioneerd binnen de gemeente Rotterdam, op de afdeling Onderwijs. Deze afdeling heeft de volgende missie: het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en bevorderen dat het Rotterdamse onderwijs zijn leerlingen naar de beste kwalificatie brengt. 

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Flexibel in te richten werktijden. Bijv. 36u = 4x9 of extra vakantie- opbouw bij 40u p/w.

Werk thuis of op een locatie

Mooie mix van werken op locatie, in de stad of vanuit huis. Waarbij het uitgangspunt niet kantoor is, maar de plek waar jij jouw werk het beste kunt doen.

Goede ABP Pensioenregeling

Waarbij gemeente Rotterdam voor ambtenaren 70% van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 30%.

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Optimale (thuis)werkfaciliteiten, zodat jij thuis of onderweg je werk goed kunt uitvoeren.

17,05% keuzebudget

17,05% keuzebudget bovenop je salaris in te zetten voor aanschaf van extra vakantiedagen, sportschoolcontributie, extra cash, fietsvergoeding of reiskostenuitruil.

Vast dienstverband

Altijd uitzicht op een vast dienstverband.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Werk thuis of op een locatie

Goede ABP Pensioenregeling

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

17,05% keuzebudget

Vast dienstverband

Als (project)manager ben jij van een stad die klaar is voor vandaag maar ook voor de opgaven van morgen. Je neemt verantwoordelijkheid, geeft vertrouwen, creëert ruimte en verbindt. Voor het concern en voor de stad.

Jouw profiel

Graag maken we kennis met jou als jij voldoet aan het volgende profiel.
Je beschikt over universitair werk- en denkniveau en ruime ervaring als programmamanager of projectmanager in het maatschappelijke domein. Je hebt kennis van het wettelijk en gemeentelijk kader en je hebt veel affiniteit met jongeren en het onderwijs.
Bij een goede match horen ook de volgende eigenschappen:
  • een resultaatgerichte instelling, blijf je onder hoge werkdruk goed presteren
  • schakelen met relevante stakeholders, je ziet samenwerking als een win-win, waardoor je in staat bent op verschillende niveaus, intern en extern, te acteren.
  • in staat mensen aan jezelf en aan processen te binden en beschikt daarvoor over verschillende onderhandelings- en beïnvloedingsstijlen. Dit betekent ook op een juiste wijze omgaan met weerstanden tegen veranderingen en/of nieuw beleid en belangen van verschillende partijen bij elkaar te brengen.
  • analytisch en in staat om tot een snel en adequaat oordeel te komen
  • affiniteit met opstellen van begrotingen en subsidies en je bent van het datagedreven werken.

Daarom werken voor Rotterdam

Bij een stad die je elke dag uitdaagt en het beste in jou naar boven haalt, hoort een eigentijdse overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn. Daarom bieden we je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Wij creëren de voorwaarden zodat jij de ruimte ervaart om te groeien: in de stad en binnen de eigen organisatie. In een omgeving met collega’s die veilig en vertrouwd voelt. Waar we samen beslissen en samen aanpakken.

Rotterdam als werkgever

Start

De sollicitatie op een rijtje

Jouw sollicitatie.

We maken een selectie van kandidaten.

Als je bent geselecteerd, maken we graag kennis en word je benaderd voor een gesprek.

We spreken je graag nog een keer. In sommige gevallen maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

We hebben een match!

Wil je solliciteren? Lees hier wat we belangrijk vinden.

Heb je interesse?

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Inger Seits,Teammanager, te bereiken via tel. 06-22056866. Voor achtergrondinformatie over RMC kan je terecht op de websites van OCW en Ingrado. Het vsv-plan voor de periode 2020-2024 is op te vragen via pa.vanrijn@rotterdam.nl. 
Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Gonda Engel,  Recruiter, te bereiken via tel.06-12649800.

Wij vragen je in je sollicitatiebrief in te gaan op jouw visie op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de rol van een regionale RMC coördinator / programmamanager daarbij.


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Beoogde startdatum 1 september.


 
Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.
 

Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor de gemeente Rotterdam? Lees meer over externe inhuur.

Vragen?
Neem contact op met Gonda

Gonda Engel, Recruiter