Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Financial Auditor (2 maal)

Teamplayer, deskundig, analytisch, gericht op de omgeving, resultaatgericht en met aandacht voor het detail om zo tot een gedegen oordeel te komen!

Aron Van Cleeff
Recruiter

Mail 0628954955
Salarisindicatie
€ 3090 - € 5372 bruto p.m.
Aantal uren
36 uur per week
Contractvorm
Onbepaalde tijd
Solliciteer t/m
01 september 2022

Jouw rol

Jouw functie:
Wij zoeken 2 Financial Auditor's binnen ons team.De Financial Auditor is werkzaam binnen de afdeling Financial Audit (FA). De FA controle is met name gericht op controlewerkzaamheden die gebaseerd zijn op concern brede risicoanalyses.

Als Financial Auditor levert u een belangrijke bijdrage aan de risicoanalyse en de planning en opzet van de controles. U voert zelfstandig complexe controles uit op risicovolle processen en systemen en geeft daarbij een oordeel over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid. U bent volwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement. U rapporteert en presenteert de bevindingen van uitgevoerde controles. Daarbij geeft u adviesvoorstellen (inclusief aanbevelingen) voor het tijdig bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen. U neemt deel aan werk- en projectgroepen.

Als Financial Auditor opereert u in een politiek-bestuurlijke context en de afstand tussen Middelen en Control, ambtelijke top en bestuur is klein. Kennis van auditmethodieken en -technieken weet je effectief toe te passen voor succes in deze omgeving.


Doel van de functie:
 • Toetsen van de werking van de interne beheersmaatregelen bij risicovolle processen en systemen – maakt deel uit van gemeentelijke controletoren;
 • Uitvoeren van systeemgericht en/of gegevensgerichte werkzaamheden;
 • Verstrekken advies voor het (tijdig) bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden in voordoen.

De taak van de afdeling FA richt zich in de kern op de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van processen en systemen. Kloppen de cijfers en zijn deze langs de lijn van wet en regelgeving via processen tot stand gekomen en gepresenteerd. De aard van de werkzaamheden is daarbij vooral cyclisch, terugkerend van aard.

De kerntaken zijn:
 • Opstellen jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse;
 • Uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot de aanwezigheid van noodzakelijke interne beheersmaatregelen;
 • Analyse van processen of het mogelijk is om in plaats van gegevensgericht systeemgericht te controleren. Op basis hiervan worden (geüniformeerde) controlewerkplannen opgesteld;
 • Uitvoeren van procescontroles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles.
 • Uitvoeren van kwaliteitsbeoordeling van controledossiers;
 • Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant;
 • Vindplaats voor de accountant voor (de review op de) controledossiers;
 • Opstellen van werkplanningen en periodieke monitoring van de voortgang.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Flexibel in te richten werktijden. Bijv. 36u = 4x9 of extra vakantie- opbouw bij 40u p/w.

17,05% keuzebudget

17,05% keuzebudget bovenop je salaris in te zetten voor aanschaf extra vakantiedagen, sportschoolcontributie, extra cash, fietsvergoeding of reiskostenuitruil.

Werk thuis of op een locatie

Mooie mix van werken op locatie, in de stad of vanuit huis. Waarbij het uitgangspunt niet kantoor is, maar de plek waar jij jouw werk het beste kunt doen.

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Optimale (thuis)werkfaciliteiten, zodat jij thuis of onderweg je werk goed kunt uitvoeren.

Opleidingen & trainingen

Aantrekkelijk opleidings- en ontwikkelprogramma.

Goede ABP Pensioenregeling

Waarbij gemeente Rotterdam voor ambtenaren 70% van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 30%.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

17,05% keuzebudget

Werk thuis of op een locatie

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Opleidingen & trainingen

Goede ABP Pensioenregeling

Rotterdam is de aanjager van de economie in de hele regio. Het aantal inwoners en bezoekers, maar ook de hoeveelheid banen en bedrijven groeit. Voor onze specialisten betekent dit nieuwe kansen zien en inspelen op de laatste ontwikkelingen.

Jouw profiel

Jouw profiel :
 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur bedrijfseconomisch/accountancy; Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als financial auditor met hierbij de volgende werkzaamheden:
  • Uitvoeren van procescontroles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles;
 • Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant.

Competenties:
 • Resultaatgerichtheid: oog voor deadlines;
 • Klantgerichtheid: in kunnen schatten wat de opdrachtgever en de gecontroleerde willen;
 • Verantwoordelijkheid: proactief initiatief kunnen nemen;
 • Samenwerken: gericht op het controle-team en binnen de organisatie;
 • Oordeelsvorming: vaktechnisch de goede afwegingen kunnen maken;
 • Conceptueel vermogen: de bevindingen in een breder spectrum kunnen plaatsen;
 • Planmatig werken, in relatie met resultaatgerichtheid;
 • Integriteit: integer handelen;
 • Adviesvaardigheid: de bevindingen goed kunnen overdragen aan de organisatie

Wensen:
 • Een afgeronde opleiding accountancy of soortgelijk;
 • Meer dan drie jaar werkervaring als financial auditor;
 • Werkervaring met het opstellen van jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse;
 • Werkervaring in een gemeentelijke organisatie;
 • Systeemkennis van: 
  • Oracle;
  • MS office.

Daarom werken voor Rotterdam

Bij een stad die je elke dag uitdaagt en het beste in jou naar boven haalt, hoort een eigentijdse overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn. Daarom bieden we je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Wij creëren de voorwaarden zodat jij de ruimte ervaart om te groeien: in de stad en binnen de eigen organisatie. In een omgeving met collega’s die veilig en vertrouwd voelt. Waar we samen beslissen en samen aanpakken.

Rotterdam als werkgever

Start

De sollicitatie op een rijtje

Jouw sollicitatie.

We maken een selectie van kandidaten.

Als je bent geselecteerd, maken we graag kennis en word je benaderd voor een gesprek.

We spreken je graag nog een keer. In sommige gevallen maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

We hebben een match!

Wil je solliciteren? Lees hier wat we belangrijk vinden.

Heb je interesse?

Je start met een jaarcontract, dat bij gebleken geschiktheid en met wederzijdse instemming wordt omgezet naar een vast contract.

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Felix Kambeel, Coördinator, te bereiken via tel. 06-13314751 of Gwendoline Girigorie, Coördinator, te bereiken via 06-18348068 of Hubert van der Linden, Coördinator, te bereiken via 06-12638474.
Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Aron van Cleeff, Recruiter, te bereiken via tel. 06-28954955.

Belangstellenden die na de reactietermijn (uiterlijk 1 september) reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen. B
ij gelijke geschiktheid krijgt een interne kandidaat de voorkeur. 

Tot slot kunnen er voorafgaand aan een arbeidsvoorwaardengesprek referenties worden ingewonnen.
 

Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor de gemeente Rotterdam? Lees meer over externe inhuur.

Vragen?
Neem contact op met Aron

Aron Van Cleeff, Recruiter

Vergelijkbare vacatures

 • HBO
 • 36 uur
 • Financieel
 • € 3090 - € 4671 p.m.
 • HBO, WO
 • 36 uur
 • Financieel
 • € 3701 - € 5372 p.m.
 • HBO, WO
 • 36 uur
 • Financieel
 • € 4447 - € 6103 p.m.
 • HBO
 • 36 uur
 • Financieel
 • € 3701 - € 5372 p.m.
 • HBO, WO
 • 36 uur
 • Financieel
 • € 3090 - € 4671 p.m.
 • HBO, WO
 • 36 uur
 • Financieel
 • € 4447 - € 6103 p.m.