Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Externe Leden/plaatsvervangend voorzitters van de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Diepgaande kennis van en ervaring met algemeen bestuursrecht en affiniteit met openbaar bestuur

Conny Chan
Recruiter

Mail 0612378752
Aantal uren
10 uur per week
Contractvorm
Onbepaalde tijd
Solliciteer t/m
06 juli 2022

Jouw rol

De commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Rotterdam is een onafhankelijke en extern samengestelde commissie die de gemeente adviseert over te nemen beslissingen op bezwaarschriften van inwoners van Rotterdam. De commissie en de juristen van de afdeling Juridische diensten, behandelen jaarlijks ongeveer 13.000 bezwaarzaken. De commissie adviseert over bezwaren tegen uiteenlopende besluiten. Bijvoorbeeld besluiten op het gebied van de openbare orde, het omgevingsrecht, de Participatiewet en de Afvalstoffenverordening. De ABC bestaat uit 6 kamers (verdeeld over de rechtsgebieden en de 3 bestuursorganen burgemeester, burgemeester en wethouders en de gemeenteraad). Elke kamer bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. De voorzitter van Kamer I is tevens algemeen voorzitter van de ABC.

In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van enkele leden en plaatsvervangend voorzitters zoeken wij per augustus 2022 een aantal plaatsvervangend voorzitters en commissieleden.
 • Een lid voor kamer I met diepgaande kennis van openbare orde- en veiligheidsrecht (burgemeesterbesluiten).
 • Drie leden en/of plaatsvervangend voorzitters voor kamer II met diepgaande kennis van het omgevingsrecht (omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, vergunningen op grond van de Huisvestingswet enz.)
 • Een lid voor Kamer IV, de varia-kamer, met diepgaande kennis van het Ambtenarenrecht (t.b.v. een externe partij waarvoor de commissie ook adviseert).
 • Een lid voor kamer IV, de varia-kamer, met diepgaande kennis van algemeen bestuursrecht en een of meer van de volgende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet; de Wet basisregistratie personen; en/of de Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Flexibel in te richten werktijden. Bijv. 36u = 4x9 of extra vakantie- opbouw bij 40u p/w.

17,05% keuzebudget

17,05% keuzebudget bovenop je salaris in te zetten voor aanschaf extra vakantiedagen, sportschoolcontributie, extra cash, fietsvergoeding of reiskostenuitruil.

Werk thuis of op een locatie

Mooie mix van werken op locatie, in de stad of vanuit huis. Waarbij het uitgangspunt niet kantoor is, maar de plek waar jij jouw werk het beste kunt doen.

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Optimale (thuis)werkfaciliteiten, zodat jij thuis of onderweg je werk goed kunt uitvoeren.

Opleidingen & trainingen

Aantrekkelijk opleidings- en ontwikkelprogramma.

Goede ABP Pensioenregeling

Waarbij gemeente Rotterdam voor ambtenaren 70% van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 30%.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

17,05% keuzebudget

Werk thuis of op een locatie

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Opleidingen & trainingen

Goede ABP Pensioenregeling

Het gaat goed met Rotterdam, in zowel de haven als de stad. Voor onze specialisten op het gebied van economie, financiën en inkoop betekent dit nieuwe kansen zien en inspelen op de laatste ontwikkelingen.

Jouw profiel

We zien graag de volgende kenmerken in jou terug:
 • Je hebt diepgaande kennis van - en ervaring met algemeen bestuursrecht.
 • Je hebt affiniteit met het openbaar bestuur en inzicht in bestuurlijke besluitvorming.
 • Je hebt analytisch vermogen en bent kundig in het helder motiveren van een (onafhankelijk) oordeel.
 • Je kunt theorie vertalen naar de praktijk en oplossingsgericht denken.
 • Je bent communicatief sterk en sociaalvaardig richting inwoners, bestuur en mede-commissieleden.
 • Je beschikt over een eigen computer of tablet, in die gevallen waarin digitaal gehoord wordt
 • Als (plaatsvervangend) voorzitter heb je tevens aantoonbare ervaring in het voorzitten van vergaderingen waarin tegengestelde belangen een sterke rol spelen.
 • Als (plaatsvervangend) voorzitter heb je tevens overtuigingskracht om met gezag deze rol te vervullen.
 • Je maakt op dit moment geen deel uit van of je bent niet werkzaam voor een bestuursorgaan onder de (mede)verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam.
Persoonlijkheidskenmerken:
•           overtuigende persoonlijkheid, maar niet (te) formeel;
•           streeft naar consensus, maar ook besluitvaardig;
•           zoekt naar oplossingen, ook buiten het (juridisch) geschil.

De vergaderingen (hoorzittingen) van de commissie vinden overdag plaats, op verschillende dagen in de week. In beginsel vinden hoorzitting op locatie plaats, in Rotterdam. In voorkomende gevallen wordt ook digitaal gehoord. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat leden zelf over een computer of tablet beschikken waarmee zij aan digitale hoorzittingen kunnen deelnemen. De vergoeding voor de (plaatsvervangend) voorzitter bedraagt per vergadering € 286,94 (all-in, incl. reiskosten) en voor commissieleden per vergadering € 233,14 (all-in, incl. reiskosten). Benoeming vindt in eerste instantie plaats voor de periode van één jaar. Daarna kan herbenoeming plaatsvinden. De zittingsperiode bedraagt maximaal acht jaar.
 

Daarom werken voor Rotterdam

Bij een stad die je elke dag uitdaagt en het beste in jou naar boven haalt, hoort een eigentijdse overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn. Daarom bieden we je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Wij creëren de voorwaarden zodat jij de ruimte ervaart om te groeien: in de stad en binnen de eigen organisatie. In een omgeving met collega’s die veilig en vertrouwd voelt. Waar we samen beslissen en samen aanpakken.

Rotterdam als werkgever

Start

De sollicitatie op een rijtje

Jouw sollicitatie.

We maken een selectie van kandidaten.

Als je bent geselecteerd, maken we graag kennis en word je benaderd voor een gesprek.

We spreken je graag nog een keer. In sommige gevallen maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

We hebben een match!

Wil je solliciteren? Lees hier wat we belangrijk vinden.

Heb je interesse?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met:
 • Mr. Saskia Coops, operationeel coach (coördinator) van kamer I en II, tel.: 010 - 267 6217, of via email s.coops@rotterdam.nl
 • Mr.drs. Merijn van der Vlies, teamleider Team bezwaar, tel.: 06-4845 8842 of via email cm.vandervlies@rotterdam.nl 
Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Conny Chan, Recruiter, te bereiken via tel. 06-12378752 .

Je sollicitatie (niet via de e-mail maar via de sollicitatiebutton: Solliciteer direct) kun je richten aan Merijn van der Vlies. Heb je vragen over de procedure, kun je contact opnemen met Conny Chan, recruiter. tel. 06-12378752. 

Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Deze is samengesteld die bestaat uit een of meer van de huidige leden van de ABC, plaatsvervangend secretarissen van de Algemene Bezwarencommissie en/of teamleiders van Juridische diensten.

De gesprekken vinden plaats vanaf 13 juli 2022. 

Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor de gemeente Rotterdam? Lees meer over externe inhuur.

Vragen?
Neem contact op met Conny

Conny Chan, Recruiter