Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Directieadviseur en Strateeg Maatschappelijke Ontwikkeling

Ben jij deze directieadviseur die de concerndirecteur goed adviseert en complexe maatschappelijke vraagstukken exploreert als strateeg?

Gonda Engel
Recruiter

Mail 0612649800
Salarisindicatie
€ 4965 - € 6616 bruto p.m.
Aantal uren
36 uur per week
Contractvorm
Onbepaalde tijd
Solliciteer t/m
03 juli 2022

Jouw rol

Als directieadviseur en strateeg bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) adviseer je de concerndirecteur van cluster MO op het gebied van ambtelijke en politieke besluitvorming en ontwikkel je langetermijnperspectieven en visies op de Rotterdams vraagstukken. Strategie doe je samen met collega’s binnen en buiten het team van Strategen. Daarin ben je inspirerend, breng je inzichten van buitenaf in en verbind je (beleids)onderwerpen binnen en buiten de gemeente. Je weet je verschillende inhoud snel eigen te maken. Daarnaast ben je flexibel én vasthoudend, ben je een stevige adviseur met ‘statuur’ en goed in het regisseren van processen.

Als directieadviseur ondersteun en adviseer je de concerndirecteur voor de concerndirectievergaderingen. Hiervoor werk je samen met, en haal je kennis en expertise op bij de collega’s in het cluster. Je ziet toe op de kwaliteit van de agendaposten die vanuit het cluster voor de Concern Directie worden geagendeerd en adviseert gevraagd en ongevraagd de concerndirecteur – en andere directeuren van het cluster – met jouw kritisch vermogen over directie-overstijgende kwesties zoals bijvoorbeeld participatie of anders werken. Ook bereid je het teamoverleg van de concerndirecteur met de vaste adviseurs voor en draag je bij aan het uitstippelen en concreet maken van de lange termijn koers van het cluster in de context van actuele, ambtelijke en politiek-bestuurlijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld het coalitieakkoord van het nieuwe college. Hiervoor werk je samen met het MO-strategenteam en andere adviseurs van het cluster. Je helpt en brengt mensen bijeen en regisseert en organiseert processen zodat de concerndirecteur (en de collega-directeuren) adequaat wordt geadviseerd.

Het team Strategen draagt bij aan strategisch en beleids-en kennisontwikkeling binnen het sociale domein over complexe/strategische vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat Rotterdam aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken, bezoeken, leven én in op te groeien. Het team Strategen maakt regelmatig een Toekomstverkenning Sociaal Domein en werkt aan een brede reeks van strategische dossiers. Strategen brengen verschillende perspectieven in en werken met plezier samen in verschillende samenstellingen door onze hele organisatie heen. De functie biedt daarom boeiende uitdagingen in een interessant krachtenveld dat constant in beweging is.

Wat doe je zoal?
 • Je ontwikkelt langetermijnperspectieven en visies op de stad, brengt verwachte ontwikkelingen in de samenleving in kaart en biedt handelingsperspectieven voor het huidige beleid en de uitvoering;
 • Je adviseert de concerndirecteur inhoudelijk en procesmatig op de voorgenomen besluiten in de concerndirectie en je functioneert op concernniveau als clustersecretaris van het cluster Maatschappelijke ontwikkeling. Je benut daarbij de kennis in en buiten het cluster;
 • Je verbindt verschillende domeinen in ons cluster én ons concern en biedt inspiratie en advies op grond van inzichten uit de wetenschap, uit andere delen van het concern en van externe partijen;
 • Je producten bestaan niet alleen en altijd op papier; je adviseert, helpt en brengt mensen bijeen en regisseert en organiseert processen. De ene keer één-op-één, de andere keer in grote groepen;
 • Je bevordert het strategisch denken bij de collega’s in de lijn en stimuleert het besef dat zij allemaal werken aan een gezamenlijk doel, het bredere verhaal van (de toekomst van) de stad. Je bent gewend aan ‘tegendenken’ en stelt waar nodig onwelkome vragen om beleidsthema’s verder te helpen. Om zo ons cluster een lerende organisatie te laten zijn en te blijven.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Flexibel in te richten werktijden. Bijv. 36u = 4x9 of extra vakantie- opbouw bij 40u p/w.

Werk thuis of op een locatie

Mooie mix van werken op locatie, in de stad of vanuit huis. Waarbij het uitgangspunt niet kantoor is, maar de plek waar jij jouw werk het beste kunt doen.

Goede ABP Pensioenregeling

Waarbij gemeente Rotterdam voor ambtenaren 70% van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 30%.

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Optimale (thuis)werkfaciliteiten, zodat jij thuis of onderweg je werk goed kunt uitvoeren.

17,05% keuzebudget

17,05% keuzebudget bovenop je salaris in te zetten voor aanschaf van extra vakantiedagen, sportschoolcontributie, extra cash, fietsvergoeding of reiskostenuitruil.

Vast dienstverband

Altijd uitzicht op een vast dienstverband.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Werk thuis of op een locatie

Goede ABP Pensioenregeling

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

17,05% keuzebudget

Vast dienstverband

In elke samenleving komen problemen voor, groot en klein. Binnen het vakgebied Advies, Beleid & Ondersteuning werk jij mee aan oplossingen voor problemen in de Rotterdamse samenleving.

Jouw profiel

Ben jij een enthousiaste en verbindende Strateeg en Directieadviseur voor de concerndirecteur? Je hebt plezier in het exploreren van complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast ben je ook in staat om samen met collega-strategen de directie en andere medewerkers een handvat te bieden om het gewenste resultaat voor elkaar te krijgen.

Voor deze functie heb je de volgende eigenschappen:
 • een strategische oriëntatie en goede adviesvaardigheid
 • je voelt je thuis in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en je houdt je stevig staande in het adviseren van de ambtelijke top.
 • affiniteit met het sociaal domein en met Rotterdam, met een sociaal maatschappelijke antenne
 • je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en je vindt aansluiting bij verschillende doelgroepen binnen de organisatie en in de stad. Je werkt vanuit de verbinding binnen en buiten het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling met oog voor elkaars verschillen.
 • je maakt je inhoud snel eigen Je kunt gemakkelijk en snel schakelen tussen verschillende thema’s, zeker als dat onder tijdsdruk vanwege actuele ontwikkelingen nodig is.
 • goed samenwerken door alle lagen van de organisatie heen en je kunt een breed netwerk opbouwen en onderhouden.
 • flexibel en vasthoudend, nieuwsgierig en creatief en je werkt gestructureerd.

Wij bieden je een zelfstandige zeer dynamische vacature binnen een werkomgeving met veel ruimte voor je eigen invulling en het oppakken van verantwoordelijkheden. Het is een politiek bestuurlijke omgeving waar veel gebeurt en waar hard en met bezieling wordt gewerkt.

En niet onbelangrijk
Je ontvangt een arbeidscontract voor één jaar dat bij wederzijds welbevinden wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Daarom werken voor Rotterdam

Bij een stad die je elke dag uitdaagt en het beste in jou naar boven haalt, hoort een eigentijdse overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn. Daarom bieden we je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Wij creëren de voorwaarden zodat jij de ruimte ervaart om te groeien: in de stad en binnen de eigen organisatie. In een omgeving met collega’s die veilig en vertrouwd voelt. Waar we samen beslissen en samen aanpakken.

Rotterdam als werkgever

Start

De sollicitatie op een rijtje

Jouw sollicitatie.

We maken een selectie van kandidaten.

Als je bent geselecteerd, maken we graag kennis en word je benaderd voor een gesprek.

We spreken je graag nog een keer. In sommige gevallen maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

We hebben een match!

Wil je solliciteren? Lees hier wat we belangrijk vinden

Heb je interesse?

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Beatriz Cueva van der Beek,
Tot en met 24 juni kun je inhoudelijk vragen stellen aan Roy Geurs, bereikbaar op telefoonnummer 06-37339259, en na 27 juni aan Beatriz Cueva van der Beek, teammanager Strategie en Beleid, bereikbaar op telefoonnummer 06-10719104.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Gonda Engel, Recruiter, tel. 06-12649800.

Je kunt tot en met 3 juli reageren op deze vacature.
De eerste gesprekken zijn in de week van 7 juli.

Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

Er kunnen voorafgaand aan het arbeidsvoorwaardengesprek referenties worden ingewonnen.Wil je de volgende vraag meenemen in je motivatiebrief of als opdracht op een half A-4-tje of kies voor een andere vorm:
Wij vinden het belangrijk dat je vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijkt en je aansluiting vindt bij verschillende doelgroepen in Rotterdam als superdiverse stad.

Je bent als strateeg sociaal domein betrokken bij de gebiedsontwikkeling Kralingen. Samen met collega’s van andere clusters en afdelingen zijn jullie een visie aan het schrijven voor het gebied.
Welke onderwerpen agendeer jij daar om te zorgen dat er een zo breed mogelijke visie komt met oog voor de vele behoeften, leefstijlen en realiteiten?

Waar ben jij van?
Ben jij van de advisering, verbinding en samenwerking?
Make it happen! En solliciteer via de button!


 

Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor de gemeente Rotterdam? Lees meer over externe inhuur.

Vragen?
Neem contact op met Gonda

Gonda Engel, Recruiter