Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Business Controller

Met lef en plezier adviseren en toetsen van complexe vraagstukken

Conny Chan
Recruiter

Mail 0612378752
Salarisindicatie
€ 4447 - € 6616 bruto p.m.
Aantal uren
36 uur per week
Contractvorm
Bepaalde tijd
Solliciteer t/m
26 juni 2022

Jouw rol

Clustercontrol:
Je gaat werken bij het controlteam van Stadsontwikkeling (SO) of van Werk & Inkomen (W&I); beide teams maken deel uit van de afdeling Clustercontrol binnen de directie Middelen en Control (DMC). Deze directie helpt en adviseert de organisatie bij het sturen, beheersen en beslissen, zodat doelen gerealiseerd kunnen met de beschikbare middelen. Kernvragen zijn telkens of de organisatie op koers ligt en of de gestelde doelen op een beheerste en verantwoorde wijze kunnen worden bereikt. 

Naast Clustercontrol zijn ook de afdelingen Concerncontrol en Financial Audit onderdeel van DMC. Er wordt veel tussen de teams en afdelingen samengewerkt. Naast de inhoudelijke portefeuille werk je waar mogelijk mee aan concernbrede vraagstukken vanuit DMC.

Hoe zien je werkzaamheden eruit?
Stadsontwikkeling (FSK 13, 1 vacature):
Binnen SO ondersteun jij de directie Bestaande Stad. De directie kent 2 afdelingen die jij ondersteunt: Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en Vastgoed. Het werkveld van BWT omvat alle fasen van de levensloop van een gebouw: van de planontwikkeling tot het beheer en de sloop. BWT is in hoofdzaak een uitvoerende afdeling, maar staat midden in het planproces en de ontwikkeling van de stad; ze is een belangrijke schakel in het traject van initiatief tot uiteindelijke realisatie, met als concreet product de omgevingsvergunning en producten ten behoeve van onderhoud en instandhouding. De afdeling maakt ook beleid, zowel op het gebied van welstand en monumenten, als ook voor naleving, handhaving, bouwen en toezicht op de bouw.

De gemeente Rotterdam heeft vastgoed in haar bezit. Denk bijvoorbeeld aan basisscholen, zwembaden, milieustraten, musea, parkeergarages, de kantoren waarin ambtenaren werken en het stadhuis. De afdeling Vastgoed beheert, verhuurt en ontwikkelt al dit vastgoed (in totaal ruim 2.800 objecten).

Werk & Inkomen (FSK 12, 2 vacatures):
 1. Binnen W&I adviseer jij de directie Inkomen. Deze directie is verantwoordelijk voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen aan circa 35.000 Rotterdammers. Doel is het bieden van inkomenszekerheid, zodat bijstandsgerechtigden in staat zijn om ‘naar vermogen’ mee te gaan doen in de samenleving via betaald werk, onderwijs of vrijwilligerswerk. De directie beoordeelt aanvragen voor een uitkering, beheert uitkeringen, pakt bijstandsfraude aan en werkt continue aan kwaliteitsverbetering van uitvoering en beleid. Actuele thema’s zijn het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen en toepassing van de menselijke maat zonder dat de rechtmatigheid in het geding komt.
 2. Binnen W&I adviseer jij de directie Rotterdam Inclusief (RI). Deze directie is er voor Rotterdammers met een arbeidsbeperking. RI coacht en begeleidt 2.500 medewerkers in of naar passend werk, en ondersteunt werkzoekenden in hun ontwikkeling richting de reguliere arbeidsmarkt. RI is ook zélf in ontwikkeling, namelijk van sociale werkvoorziening naar toonaangevend arbeids- en mensontwikkelbedrijf van de gemeente Rotterdam. In deze ontwikkeling ben je een belangrijke gesprekspartner op bedrijfseconomische vraagstukken, mede in relatie tot de gemeentelijke P&C cyclus, en op actuele dossiers zoals extra inzet op loonkostensubsidies (Breed Offensief) en plannen voor een sociaal ontwikkelbedrijf.

Voor alle functies geldt:
Je draagt bij aan de ontwikkeling van managementinformatie, je interpreteert en analyseert stuurinformatie, met het oog op besluitvorming (directie en wethouder) en verantwoording (wethouder en gemeenteraad). Hierbij bewaak je een transparant proces en een consistente belangenafweging op zowel het inhoudelijke als financiële vlak. Het signaleren van afwijkingen, kansen en het helpen vergroten van risicobewustzijn staan hierin centraal.

 

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

Flexibel in te richten werktijden. Bijv. 36u = 4x9 of extra vakantie- opbouw bij 40u p/w.

17,05% keuzebudget

17,05% keuzebudget bovenop je salaris in te zetten voor aanschaf extra vakantiedagen, sportschoolcontributie, extra cash, fietsvergoeding of reiskostenuitruil.

Werk thuis of op een locatie

Mooie mix van werken op locatie, in de stad of vanuit huis. Waarbij het uitgangspunt niet kantoor is, maar de plek waar jij jouw werk het beste kunt doen.

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Optimale (thuis)werkfaciliteiten, zodat jij thuis of onderweg je werk goed kunt uitvoeren.

Opleidingen & trainingen

Aantrekkelijk opleidings- en ontwikkelprogramma.

Goede ABP Pensioenregeling

Waarbij gemeente Rotterdam voor ambtenaren 70% van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 30%.

Dit bieden we naast je salaris

Flexibel in te richten werktijden

17,05% keuzebudget

Werk thuis of op een locatie

Optimale (thuis)werkfaciliteiten

Opleidingen & trainingen

Goede ABP Pensioenregeling

In elke samenleving komen problemen voor, groot en klein. Binnen het vakgebied Advies, Beleid & Ondersteuning werk jij mee aan oplossingen voor problemen in de Rotterdamse samenleving.

Jouw profiel

Als business controller opereer je in een politiek-bestuurlijke context. De afstand tussen DMC en de ambtelijke en bestuurlijke top is klein. Je bent dienstbaar aan het Rotterdams belang maar adviseert altijd onafhankelijk. Je kan hierbij omgaan met de traditionele spanning tussen bestuur, lijn en control, met behoud van relaties.

Je bent communicatief sterk, je houdt rekening met verschillende niveaus en belangen, herkent tegenstellingen en kiest een geschikte aanpak. Je bent politiek sensitief en je bent uitstekend in staat om anderen mee te nemen in je voorstellen en adviezen. Je luistert actief, geeft helder en duidelijk uitleg en maakt complexe zaken begrijpelijk. Je initieert en stimuleert interne, dan wel externe samenwerkingsverbanden en je weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen. Je maakt en houdt je aan afspraken en bewaakt naleving van afspraken van anderen. Je hebt financieel inzicht, maar adviseert ook strategisch en op het gebied van doelstellingen, risicobeheersing en control.

We vragen tevens van je:
 • Een afgeronde hbo- of universitaire opleiding;
 • Kennis en ervaring in de P&C-cyclus;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Enige jaren ervaring met bestuurlijke en organisatorische besluitvormingsprocessen;
 • Tact, lef, een proactieve houding, overtuigingskracht, nieuwsgierigheid en enthousiasme;
Affiniteit met het werkveld van het cluster Stadsontwikkeling en/of Werk & Inkomen. 

Daarom werken voor Rotterdam

Bij een stad die je elke dag uitdaagt en het beste in jou naar boven haalt, hoort een eigentijdse overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn. Daarom bieden we je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Wij creëren de voorwaarden zodat jij de ruimte ervaart om te groeien: in de stad en binnen de eigen organisatie. In een omgeving met collega’s die veilig en vertrouwd voelt. Waar we samen beslissen en samen aanpakken.

Rotterdam als werkgever

Start

De sollicitatie op een rijtje

Jouw sollicitatie.

We maken een selectie van kandidaten.

Als je bent geselecteerd, maken we graag kennis en word je benaderd voor een gesprek.

We spreken je graag nog een keer. In sommige gevallen maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

We hebben een match!

Wil je solliciteren? Lees hier wat we belangrijk vinden

Heb je interesse?

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Has van den Hoven, Clustercontroller Stadsontwikkeling, te bereiken via tel. 06-29075762. Je inhoudelijke vragen én sollicitatie voor het cluster Werk en Inkomen kun je richten aan Maarten van Briemen, Clustercontroller Werk en Inkomen, tel. 06-10383655. Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Conny Chan, recruiter, te bereiken via tel. 06-12378752.


Tot slot kunnen er voorafgaand aan een arbeidsvoorwaardengesprek referenties worden ingewonnen.
 

Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor de gemeente Rotterdam? Lees meer over externe inhuur.

Vragen?
Neem contact op met Conny

Conny Chan, Recruiter

Vergelijkbare vacatures

 • WO
 • 20 uur
 • Bestuurlijk/Politiek, Veiligheid
 • € 4447 - € 6103 p.m.