Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Directeur Human Resources & Ontwikkeling

Sluitingsdatum: zondag 1 november a.s.

Voor de nieuwe directeur Human Resources & Ontwikkeling (HRO)  staat de ambitie van Rotterdam centraal om excellente dienstverlening en de best mogelijke werk- en leefomgeving aan Rotterdammers te bieden. Gemeente Rotterdam zoekt daarom een directeur HRO die staat voor verbinding, de uitdagingen waar Rotterdam voor staat met beide handen aanpakt en tegelijkertijd de focus op de lange termijn houdt. Een directeur HRO die een forse bijdrage levert aan Rotterdam als een aantrekkelijke werkgever én een moderne overheidsorganisatie. Dit alles onder het motto ‘professioneel mogelijk maken!’.

Gemeente Rotterdam

Wie durft niet verliefd te zijn op het ‘Manhattan aan de Maas’! De multiculturele, nimmer slapende stad met haar machtige skyline, moderne architectuur en meer dan 170 nationaliteiten, de stoere grootste haven van Europa, de Rotterdamse mentaliteit van ‘niet lullen maar poetsen’, de beroemde kubuswoningen en de grootste overdekte markthal van Europa! Met een DNA dat samen te vatten is in drie begrippen: Rotterdam is internationaal, ondernemend en rauw.

De afgelopen jaren heeft Rotterdam zich geweldig ontwikkeld. Rotterdam is nu de plek waar je moet zijn. Op deze positieve, nieuwe energie wordt verder gebouwd. De samenleving is mondig, complex, veelvormig en ondernemend. Het maatschappelijk middenveld neemt een centralere plek in, met daarbij een grotere betrokkenheid van burgers. De Rotterdammer wil tegenwoordig op een andere manier aangesproken en betrokken worden door de gemeente: niet meer door een traditionele gemeente die vanuit het Stadhuis in Rotterdam doelen en oplossingen bedenkt en implementeert, maar door een gemeente die met haar burgers samenwerkt.

Rotterdam heeft inspirerende directeuren nodig die een voortrekkersrol spelen en leiderschap tonen bij het vormgeven aan de opgaven van de stad, van wijkniveau tot regionaal en landelijk niveau. Rotterdamse directeuren weten dan ook te verbinden, aan te spreken, ruimte te laten voor initiatieven en innovatie, blokkades weg te nemen, reflectie en tegenspraak te organiseren en staan schouder aan schouder voor het best mogelijke resultaat voor Rotterdam.

Blik op de toekomst

7 december 2024
Het is zaterdagochtend, 7 december 2024. Ik ben met vrienden een lang weekend weg. Een mooi moment om goed bij te praten. De keuze is gevallen op Brussel. Brussel kent net als Rotterdam veel grootstedelijke uitdagingen, echter de fundamenteelste uitdaging is om de Brusselse bevolking mee te laten profiteren van de rijkdom die de stad produceert. Mooi om hier te zijn met mijn vrienden. Eén van mijn vrienden is zich aan het oriënteren is op een nieuwe baan bij een middelgrote gemeente en  vraagt mij tijdens de lunch – op de Grote Markt in Brussel waar er al een duidelijke kerstsfeer te voelen is –  of het wel echt tof werken is bij een gemeente. “Kun je er wel wat veranderen? Of is er geen beweging in te krijgen?” Mijn vriend lacht er ook bij, want weet heel goed hoe hard ik met al mijn collega’s gewerkt heb om hier te komen waar we nu staan.

Ik maak van de gelegenheid gebruik mijn vriend te vertellen hoe het 4 jaar geleden was, wat de opgaven waren en wat ik had te doen om de klus te klaren. Ik vertelde dat alles begon in 2020, gek genoeg tijdens de crisis. Dat Rotterdam zich een goede crisisbezweerder toonde en kansen optimaal wist te benutten tijdens de crisis. Dat er volhardend werd geïnvesteerd aan verduurzaming van een responsieve organisatie, waarbij een grote mate van flexibiliteit, proactieve houding, veerkracht, adaptiviteit, samenwerking en innoveren aanwezig was. Er werd goed samengewerkt met en veel ruimte geboden aan inwoners, bedrijven, organisaties én de eigen medewerkers om met eigen oplossingen te komen. Daarin werd maximaal gefaciliteerd en maatwerk geleverd. Er werd consequent (waar nodig met andere regio’s) met lef en kleur op de wangen gewerkt – op een pragmatische, experimentele, innovatieve wijze – aan de uitvoering van haar dienstverleningstaken, door onder andere professionals voldoende ruimte te bieden en opgave gericht te werken. Mensen perspectief bieden werd een nog grotere hobby van medewerkers.

Vol trots vertel ik dat ik als directeur HRO een belangrijke rol in het organiseren van een toekomstbestendige gemeente Rotterdam heb gespeeld. Dat ik trots ben op de dienstverlening aan de gehele organisatie, we hebben geluisterd en vervolgens geleverd. Niet altijd even gemakkelijk, je kunt namelijk niet altijd iedereen helpen of tevredenstellen. Maar we staan er, we weten waar we het over hebben en begrijpen onze klanten.

Ik vertel mijn vrienden hoe de opgaven toentertijd gedefinieerd waren....

Naast de persoonskenmerken beschreven in de opgave vraagt dit om een directeur HRO die:

  • beschikt over een heldere visie, expertise, ervaring en aantoonbare resultaten op (de aanpak van) HRO-vraagstukken van deze tijd, alsook ervaring met het sturen op veranderingsprocessen gericht op organisatie- en mensontwikkeling;
  • beschikt over een heldere visie op en aantoonbare affiniteit met het organiseren van integrale dienstverlening en een moderne overheidsorganisatie;
  • vernieuwend, verbindend en ondernemend kan acteren binnen een groot ambtelijk concern en de organisatie steeds in veranderingen kan meenemen;
  • netwerken kan mobiliseren voor het bijdragen aan gemeenschappelijke doelen en als boegbeeld van de organisatie kunnen optreden;
  • beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Is authentiek en beschikt over flexibiliteit in stijlen passend bij rol en opgave;
  • gedreven is en beschikt over energiek people management met een zakelijke instelling;
  • flair, enthousiasme en een positieve en open houding combineert en in staat is om beweging te organiseren;
  • beschikt over relevante (eind)verantwoordelijke ervaring binnen een (dienstverlenende) organisatie, bij voorkeur in een organisatie die een combinatie is van uitvoering en beleid.

 

De Gemeente Rotterdam staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en (top)management dat het goede voorbeeld geeft én een afspiegeling is van de stad die zij dient.

Aanstelling en salaris

De positie is ingedeeld in schaal 17 op basis van 40 uur per week. De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Rotterdam is gebaseerd op de cao-Gemeenten.

Procedure en deadline (1 november 2020)

Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor de Gemeente Rotterdam. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar en op te vragen via info@chassesearch.nl of 070-345 11 14. Het functieprofiel bevat tevens nadere informatie over de planning en procedure. Deadline voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae is zondag 1 november 2020. Sollicitaties verlopen via Chasse Executive Search. Met vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Ferdi de Lange, partner Chasse Executive Search, tel. 070-345 11 14.